czwartek, 18 lipca 2013

Cennik świadczeń

Opłata wpisowa/wstępna za pierwszy rok pobytu: 1000
Opłata wpisowa/kontynuacja w kolejnych latach: 500
Opłata miesięczna stała/czesne: 500

Zajęcia dodatkowe:
 

Świetlica/opłata miesięczna za każdą godzinę opieki: 100 zł*
*koszt miesięczny dodatkowo płatnych zajęć świetlicowych w godzinach wykraczających poza zajęcia z podstawy programowej: 8.00-9.00, 14.00-15.00, 15.00-16.00
 

Zajęcia indywidualne/60 min.: 75
Zajęcia grupowe/60 min.:  50
Konsultacje problemowe/90 min.: 300


Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Cennik obowiązuje od 1 września 2013.

Więcej informacji:
tel. 785 965 695
mail: poczta@deszczoweludki.pl
www.DeszczoweLudki.pl


środa, 3 lipca 2013

Więcej informacji o zajęciach w przedszkolu

OFERTA ZAJĘĆ Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego

Zajęcia w ramach czesnego (9.00 do 14.00):
 • zajęcia z zakresu podstawy programowej wychowania przedszkolnego (samoobsługa, zabawa, zajęcia na świeżym powietrzu, zajęcia dydaktyczne, zajęcia opiekuńcze i organizacyjne)
 • indywidualna terapia pedagogiczna/logopedyczna - 1 x dziennie (45 min.) - co drugi dzień terapia rozwoju z pedagogiem specjalnym a co drugi dzień terapia mowy z logopedą
 • indywidualna terapia psychologiczna - 1 x w tygodniu (20 min.)
 • muzykoterapia grupowa - 1x w tygodniu (60 min.)
 • terapia procesów integracji sensorycznej (SI) grupowa - 1x w tygodniu (60 min.)

Zajęcia dodatkowe - odpłatne (8.00 - 9.00, 14.00 - 16.00, 16.00 - 18.00)

grupowe: 
 • świetlica (8.00 - 9.00 oraz 14.00 - 16.00)
 • psychomotoryka
 • terapia grupowa z rodzicami
 • drama
 • dogoterapia
 • arteterapia
 • muzykoterapia
 • integracja sensoryczna SI
indywidualne:
 • terapia pedagogiczna - trening rozwoju
 • terapia logopedyczna - terapia mowy, alternatywne metody komunikacji
 • terapia psychologiczna
 • muzykoterapia
 • integracja sensoryczna SI
 • dogoterapia
 • konsultacje problemowe
 • konsultacje psychiatryczne, neurologiczne, dietetyczne

Więcej informacji:

tel. 785 965 695
mail: poczta@deszczoweludki.pl
www.DeszczoweLudki.pl

ZAPRASZAMY!!!

poniedziałek, 17 czerwca 2013

Nowe Przedszkole dla dzieci z autyzmem we Wrocławiu!


OD 1 WRZEŚNIA 2013 ROKU rusza we Wrocławiu nowy niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny.

DLA KOGO?
 • dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu (orzeczenie rejonowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm)
 • w wieku od 3 do 5 roku życia 

JAKA ORGANIZACJA?
 • małe grupy 4-osobowe prowadzone przez wychowawcę-terapeutę oraz asystenta
 • godziny pracy przedszkola 8.00 - 16.00
  • zajęcia przedszkolne wg podstawy programowej (9.00 - 14.00)
  • świetlica lub zajęcia dodatkowe (8.00 - 9.00 oraz 14.00 - 16.00)

 Więcej informacji na stronie www.DeszczoweLudki.pl

ZAPRASZAMY!!!