poniedziałek, 17 czerwca 2013

Nowe Przedszkole dla dzieci z autyzmem we Wrocławiu!


OD 1 WRZEŚNIA 2013 ROKU rusza we Wrocławiu nowy niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny.

DLA KOGO?
  • dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu (orzeczenie rejonowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm)
  • w wieku od 3 do 5 roku życia 

JAKA ORGANIZACJA?
  • małe grupy 4-osobowe prowadzone przez wychowawcę-terapeutę oraz asystenta
  • godziny pracy przedszkola 8.00 - 16.00
    • zajęcia przedszkolne wg podstawy programowej (9.00 - 14.00)
    • świetlica lub zajęcia dodatkowe (8.00 - 9.00 oraz 14.00 - 16.00)

 Więcej informacji na stronie www.DeszczoweLudki.pl

ZAPRASZAMY!!!